ГИС ПРО - Цялостни Информационни Решения

ГИС систематa беше прeместена на адрес: www.gispro.bg/goce_delchev